CV tham khảo cho Ngành Nhà hàng và Khách sạn

3 điểm mấu chốt trong CV của Ngành Nhà hàng và Khách sạn:

  • Liệt kê kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong việc tiếp xúc với khách hàng.
  • Sử dụng con số định lượng để chứng minh thành tích.
  • Sử dụng màu sắc phù hợp với công ty mà bạn ứng tuyển.

Tham khảo các mẫu ví dụ CV Ngành Nhà hàng và Khách sạn được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

Tất cả mẫu trên VietCV hoàn toàn miễn phí.

CV tham khảo cho Ngành Nhà hàng và Khách sạn

CV tham khảo Ngành Nhà hàng và Khách sạn

Mẫu CV xin việc cho Ngành Nhà hàng và Khách sạn

Công việc liên quan đến Ngành Nhà hàng và Khách sạn đòi hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm đặc thù liên quan đến trải nghiệm khách hàng. Hãy lưu ý những điểm này để cải thiện CV Ngành Nhà hàng và Khách sạn cho bạn:

  • Hiểu rõ loại hình nhà hàng/khách sạn bạn muốn ứng tuyển. Từ đó, chọn lọc những kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp để thêm vào CV.
  • Liệt kê những kỹ năng mềm liên quan tới công việc Ngành Nhà hàng và Khách sạn như: Chịu được áp lực, có khả năng xử lý xung đột với khách hàng, quản lý chất lượng,..
  • Hãy nhớ liệt kê những khoá học hay bằng cấp liên quan tới Ngành Nhà hàng và Khách sạn nếu có. CV của bạn sẽ cạnh tranh hơn nếu bạn mô tả ngắn những kĩ năng, kinh nghiệm đạt được thông qua những khoá học, bằng cấp trên.

VietCV mách bạn

CV thao khảo cho Ngành Nhà hàng và Khách sạn

3 điểm mấu chốt trong CV của Ngành Nhà hàng và Khách sạn:

  • Hiểu rõ loại hình nhà hàng/khách sạn bạn muốn ứng tuyển. Từ đó, chọn lọc những kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp để thêm vào CV.
  • Sử dụng con số định lượng để chứng minh thành tích.
  • Sử dụng màu sắc phù hợp với công ty mà bạn ứng tuyển.

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của Ngành Nhà hàng và Khách sạn được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

Tất cả mẫu trên VietCV hoàn toàn miễn phí.

Nhân viên phục vụ và pha chế