Công cụ tạo CV online hàng đầu trên cả laptop và điện thoại

Trực quan, đa ngôn ngữ, miễn phí

Chọn mẫu CV - Chọn tương lai
Còn nhiều mẫu CV ấn tượng, trực quan, đa ngôn ngữ dành cho bạn. Chọn mẫu và bắt đầu tạo CV ngay, ViếtCV sẽ tự động phân tích và hướng dẫn bạn cải thiện hồ sơ.
Tại sao nên sử dụng VietCV
Mẫu CV đẹp và hiện đại

Beautiful Resumes Title

Beautiful Resumes Body

Miễn phí - không giới hạn

Miễn phí, không giới hạn

Tạo CV hoàn toàn miễn phí, không giới hạn lượt lưu và tải về, bạn có thể cùng lúc sở hữu nhiều CV chuyên nghiệp.

Nhanh chóng và dễ  dàng

Quickly And Easily Title

Quickly And Easily Body

Hướng dẫn cách viết

Tip Guide Title

Tip Guide Body

Miễn phí - không giới hạn

Collaborations Title

Collaborations Body

Footer

Còn chờ gì nữa? Chúng tôi hoàn toàn miễn phí