About Us

VietCV là đối tác chiến lược của CareerLink (https://www.careerlink.vn) nhằm mục đích cung cấp các giải pháp hướng đến ứng viên trên thị trường lao động Việt Nam.

Our Vision

Chúng tôi đang xây dựng VietCV.io - công cụ giúp viết CV dễ dàng và chất lượng hơn.

Đây chỉ là bước đầu tiên, chúng tôi sẽ sớm cung cấp nhiều chức năng để hỗ trợ ứng viên vượt qua thử thách tìm việc, từ vòng hồ sơ, qua phỏng vấn và có được công việc như ý.

Our Culture

Chúng tôi đầu tư phát triển cá nhân mỗi thành viên ở lĩnh vực mà họ muốn.

Môi trường làm việc cởi mở và thân thiện. Bình đẳng với mọi ý kiến phát biểu trong xây dựng sản phẩm.

Luôn luôn hỗ trợ người tìm việc

VietCV ra đời với mong muốn mang cơ hội làm việc đến gần hơn với người tìm việc. Chúng tôi muốn giúp quá trình tìm việc dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn cho mọi người.

Meet Our Team

Product Manager
React/Redux Developer
Customer Success

Cựu Thành Viên

Kha Nguyễn
Front-end Developer
Kha Nguyễn
Nhân Nguyễn
Front-end Developer
Nhân Nguyễn
Thảo Đinh
Co-founder
Thảo Đinh
Trung Vũ
Front-end Developer
Trung Vũ
Quyên Nguyễn
Front-end Developer
Quyên Nguyễn
Tâm Lê
Front-end Developer
Tâm Lê
Tuấn Đỗ
Front-end Developer
Tuấn Đỗ
Năng Nguyễn
Front-end Developer
Năng Nguyễn

Hỗ Trợ
VietCV Team
Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ
Chúng tôi sẽ phản hồi qua e-mail trong vòng 24 giờ