Tính năng mới: Photo filter

Thảo An  Product Evangelist tại VietCV

Published on 07/03/2019

1 min read

Tính năng mới: Xoá Watermark, Quét QR code

Thảo An  Product Evangelist tại VietCV

Published on 10/01/2019

3 min read

Thông báo: VietCV ra mắt logo mới

Thảo An  Product Evangelist tại VietCV

Published on 03/01/2019

2 min read

Tính năng mới: Zoom slider

Thảo An  Product Evangelist tại VietCV

Published on 26/12/2018

1 min read

Tính năng mới: Kéo thả Mục, Bỏ chọn ảnh, Messenger box

Thảo An  Product Evangelist tại VietCV

Published on 10/12/2018

3 min read

Tính năng mới: Sửa tên mục

Thảo An  Product Evangelist tại VietCV

Published on 21/11/2018

1 min read

Hiring Announcement của VietCV được tạo như thế nào?

Thảo An  Product Evangelist tại VietCV | VietCV

Published on 20/11/2018

4 min read

Blog VietCV đã có mặt

kazkimatz  CTO at CareerLink | VietCV

Published on 08/11/2018

4 min read

The Blog Arrives

kazkimatz  CTO at CareerLink | VietCV

Published on 03/11/2018

3 min read