Chọn mẫu CV

Nhiều mẫu CV đẹp được thiết kế theo ngành nghề, phân loại theo tính chất công việc và đặc trưng CV.
Hãy chọn mẫu CV tại đây. Bạn có thể chọn ngôn ngữ và đổi màu ngay tại trang công cụ.

Hỗ Trợ
VietCV Team
Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ
Chúng tôi sẽ phản hồi qua e-mail trong vòng 24 giờ
Yêu cầu thêm Mẫu CV

Yêu cầu dịch vụ/ Góp ý tính năng