Mẫu CV Trẻ trung

Màu CV:
Chi tiết CV:
  • Mẫu CV trẻ trung nhẹ nhàng, với phông chữ phá cách
  • Bố cục CV chia thành 2 cột giúp bạn có thể tối ưu khoảng trống trong CV.
CV phù hợp cho:
Mẫu CV thích hợp cho các bạn trẻ trung và dành cho cả ứng viên từ ít kinh nghiệm đến nhiều kinh nghiệm.
Hỗ Trợ
VietCV Team
Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ
Chúng tôi sẽ phản hồi qua e-mail trong vòng 24 giờ
Yêu cầu thêm Mẫu CV

Yêu cầu dịch vụ/ Góp ý tính năng