Hỏi ViếtCV - ViếtCV đáp
Tôi muốn tải mẫu CV về để chỉnh sửa offline.

Bạn không cần phải tải mẫu CV về máy để chỉnh sửa offline!

VietCV là công cụ giúp bạn tạo và chỉnh sửa CV online. Vì vậy, bạn không cần phải tải CV về mà chỉ cần chỉnh sửa ngay trên trang công cụ của VietCV. Hãy chọn mẫu và click "Dùng mẫu này" để bắt đầu chỉnh sửa CV. Sau khi chỉnh sửa xong, bạn hãy lưu CV và tải về bản PDF!

Tôi muốn tải CV xuống điện thoại.

- Nếu bạn đang chỉnh sửa CV trên điện thoại, hãy chọn "Tải xuống" như bình thường.

- Nếu bạn đang chỉnh sửa CV trên PC, hãy chọn "Tải CV xuống điện thoại", sau đó lấy điện thoại quét mã QR Code. Lúc này, bạn sẽ nhận được file CV pdf trên điện thoại.Làm gì khi tải CV về bị lỗi font?

Nếu bạn tải CV trên PC về bị lỗi font như hình, hãy thử tải CV trên điện thoại.

Nếu vẫn không thành công, hãy liên hệ với admin VietCV qua Messenger hoặc qua mail hotro@vietcv.io.