Hỏi ViếtCV - ViếtCV đáp
Làm sao để xoá Watermark?

Bạn có thể mời 1 bạn bè đăng nhập VietCV để xoá Watermark cho tất cả CV. Thao tác mời bạn bè được thực hiện ngay tại trang chỉnh sửa CV.

- Bước 1: Click vào Watermark VietCV ở cuối trang CV bên tay phải.
- Bước 2: Điền mail và tên người nhận vào khung và click "Mời bạn bè"

Nếu bạn không nhớ mail của bạn bè, bạn có thể thao tác như nhau:

- Bước 1: Click vào Watermark VietCV ở cuối trang CV bên tay phải.
- Bước 2: Click chọn "Nhận liên kết chia sẻ".
- Bước 3: Gửi liên kết này cho bạn bè.

Tôi đã mời bạn bè đăng nhập VietCV, nhưng tôi vẫn chưa được gỡ bỏ watermark.

Sau khi bạn gửi lời mời cho bạn bè, bạn bè của bạn sẽ nhận được 1 đường link. Ngay khi bạn bè của bạn click vào đường link và đăng nhập VietCV, bạn sẽ ngay lập tức được gỡ bỏ watermark.

Vì vậy, hệ thống sẽ không ghi nhận lời mời thành công nếu:

- Bạn bè của bạn đã đăng nhập VietCV, nhưng không thông qua link được gửi tới mail.

- Bạn bè của bạn đăng nhập trước rồi mới click chọn link sau.

Lúc này, bạn hãy liên hệ với admin VietCV để được xem xét gỡ bỏ watermark bằng cách thủ công!