Mẫu CV tham khảo cho

Sinh viên Năm nhất

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của Sinh viên Năm nhất được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

*Tất cả mẫu trên VietCV hoàn toàn miễn phí.
Mẫu CV tham khảo cho

Sinh viên Năm nhất

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của Sinh viên Năm nhất được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

Mẫu CV dành cho Sinh viên năm nhất
Cách viết CV dành cho Sinh viên Năm nhất

Dù bạn đang cần CV để xin học bổng, hay ứng tuyển câu lạc bộ, ứng tuyển công việc đầu tiên, hãy đảm bảo CV có các mục sau:

  • Thông tin liên hệ: Email, số điện thoại, địa chỉ. Hãy sử dụng tên email chuyên nghiệp trong CV.
  • Giới thiệu bản thân: Cần kết hợp những thành tựu quan trọng nhất với các kỹ năng nổi bật sao cho phù hợp với yêu cầu của vị trí bạn hướng tới.
  • Học vấn: Luận án của bạn hoặc các khóa học quan trọng nhất mà bạn đã tham gia có liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Chỉ bao gồm điểm trung bình hoặc điểm của bạn nếu chúng ở trên mức trung bình.
  • Kỹ năng: Bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Cần chọn lọc những kỹ năng liên quan đến vị trí hướng tới.
  • Thông tin khác: Kinh nghiệm làm việc, học bổng, chứng chỉ, giải thưởng, hoạt động tình nguyện, dự án cá nhân nếu có.
Những điều cần lưu ý
  • Làm nổi bật hoạt động ngoại khoá, tình nguyện nếu chưa có kinh nghiệm làm việc.
  • Nêu kỹ năng, điểm mạnh có liên quan đến vị trí ứng tuyển.
  • Sử dụng con số để chứng minh thành tích, tránh viết chung chung.