Mẫu CV tham khảo cho

HR

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên HR được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

*Tất cả mẫu trên VietCV hoàn toàn miễn phí.
Mẫu CV tham khảo cho

HR

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên HR được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

Mẫu CV dành cho HR
Cách viết CV dành cho HR

Ngành nhân sự đòi hỏi bạn đảm nhận những vai trò quan trọng như quản lý nguồn nhân lực, quản lý và tuyển chọn những người tài năng. Hơn nữa, đây cũng là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp và người lao động để hai bên cùng hiểu nhau hơn. Vì vậy, ngành nhân sự đóng góp rất lớn vào sự phát triển của công ty.

  • Nêu những thành quả đạt được trong công việc trước đó một cách cụ thể và chi tiết. Nhà tuyển dụng tương lai sẽ rất quan tâm đến những đóng góp tích cực của bạn vào sự phát triển của công ty cũ.
  • Công việc nhân sự đựơc chia thành nhiều vị trí như HR admin, tuyển dụng, tính lương... Trước khi bắt tay vào viết CV, hãy nghiên cứu trách nhiệm của vị trí và công ty, rồi điều chỉnh kỹ năng sao cho liên quan nhất đến công việc.
  • Ngành nhân sự đòi hỏi bạn tương tác với con người thường xuyên. Vì vậy, hãy chọn lọc những kỹ năng mềm liên quan để đưa vào CV.
Những điều cần lưu ý
  • Kỹ năng liên quan đến tương tác với người khác.
  • Sử dụng con số định lượng để chứng minh thành tích.
  • Sử dụng màu sắc phù hợp với công ty mà bạn ứng tuyển.