Mẫu CV tham khảo cho

Nhân viên kinh doanh

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên Kinh doanh được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

*Tất cả mẫu trên VietCV hoàn toàn miễn phí.
Mẫu CV tham khảo cho

Nhân viên kinh doanh

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên Kinh doanh được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

Mẫu CV dành cho Nhân viên kinh doanh
Cách viết CV dành cho Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh là người tiếp xúc với khách hàng thường xuyên, cũng như lắng nghe và chăm sóc khách hàng, và được xem là cầu nối giữa khách hàng và công ty. Nhân viên kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đem doanh thu về cho công ty. Vì vậy, CV của nhân viên kinh doanh cần thể hiện được những điểm sau:

  • Kỹ năng liên quan đến kinh doanh: Những kỹ năng của ứng viên cho vị trí Nhân viên Kinh doanh mà nhà tuyển dụng muốn thấy là kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, khả năng duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ cũng như mang về khách hàng mới.
  • Con số định lượng để chứng minh thành tích: Ứng viên Nhân viên Kinh doanh cần nêu những chỉ số cụ thể mà ứng viên đã đạt được trong phần kinh nghiệm làm việc, tránh thông tin chung chung, mơ hồ.
Những điều cần lưu ý
  • Làm nổi bật kỹ năng, kinh nghiệm cá nhân liên quan đến kinh doanh.
  • Sử dụng con số định lượng để chứng minh thành tích.
  • Sử dụng màu sắc phù hợp với công ty mà bạn ứng tuyển.