Mẫu CV tham khảo cho

Kế toán

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên kế toán được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

*Tất cả mẫu trên VietCV hoàn toàn miễn phí.
Mẫu CV tham khảo cho

Kế toán

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên kế toán được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

Mẫu CV dành cho Kế toán
Cách viết CV dành cho Kế toán

Kế toán rất quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Quản lý con số, làm việc với thuế, nhân sự và cân bằng sổ sách chỉ là một vài trong rất nhiều trách nhiệm quan trọng của kế toán.

  • Quan trọng là liệt kê chi tiết các trách nhiệm của bạn ở các vị trí trước đó trên cv, đồng thời nêu tác động của các hoạt động đó đến hoạt động của doanh nghiệp và các chứng nhận chuyên môn của bạn.
  • Công việc kế toán có thể được chia thành nhiều loại chức vụ như kế toán tổng hợp, quản lý thanh toán, tính lương... Khi bạn viết CV, hãy nghiên cứu về các trách nhiệm của vị trí tuyển dụng và về công ty, rồi điều chỉnh kĩ năng để phù hợp với vị trí đó.

Mẫu CV dành cho kế toán nên được kết hợp với màu xanh (blue) vì đó là màu của trách nhiệm tài chính, điều quan trọng nhất đối với một công ty kế toán. Bạn có thể chọn CV có nền xanh để nổi bật hoặc đơn giản là CV nền trắng với chữ tiêu đề màu xanh.

Những điều cần lưu ý
  • Liệt kê các trách nhiệm và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động công ty.
  • Hiểu rõ loại vị trí kế toán mà mình ứng tuyển và điều chỉnh CV cho phù hợp.
  • Nên sử dụng màu xanh (blue) trong một số chi tiết