Mẫu CV tham khảo cho

Marketer

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên Marketing được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

*Tất cả mẫu trên VietCV hoàn toàn miễn phí.
Mẫu CV tham khảo cho

Marketer

Tham khảo các mẫu ví dụ CV của nhân viên Marketing được chọn lọc dưới đây để tạo nhanh CV của bạn hoặc chọn mẫu khác phù hợp với cá nhân bạn.

Mẫu CV dành cho Maketing
Cách viết CV dành cho Marketer

Marketing nói chung gồm 3 loại với những đặc điểm về vai trò và kĩ năng khác nhau mà bạn cần chú ý khi viết CV:

  • Marketing truyền thống: trách nhiệm liên quan đến khả năng bán hàng, quan hệ công chúng, quảng cáo, truyền thông và lập kế hoạch tiếp thị. Lưu ý đề cập rõ kênh marketing truyền thống nào bạn có kinh nghiệm và thành quả đạt được.
  • Digital Marketing: chịu trách nhiệm quản lý các chiến dịch online, bao gồm tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại. CV tốt dành cho digital marketing nên liệt kê các kĩ năng SEO, SEM, chiến dịch truyền thông xã hội, tiếp thị nội dung và tiếp thị qua email. Hãy liệt kê các thành tích đạt được như chiến dịch của bạn đã giúp tăng CTR và cải thiện sale như thế nào.
  • Quản lý Marketing: chịu trách nhiệm đo lường hiệu suất tiếp thị, hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược và thực hiện, lập ngân sách, phát triển quy trình, phát triển chuyên nghiệp và hệ thống tiếp thị và phân tích. CV cần thể hiện kinh nghiệm của bạn với việc quản lý các nhóm, ngân sách và theo dõi các mục tiêu hoặc mốc tiếp thị quan trọng, và qua các con số định lượng. Ví dụ các sáng kiến tiếp thị của bạn được đem lại doanh số hoặc các chỉ số khác như nhận thức về thương hiệu, hoặc tương tác sản phẩm.
Những điều cần lưu ý
  • Hiểu rõ loại hình tiếp thị mà mình muốn ứng tuyển và liệt kê các kinh nghiệm, kĩ năng phù hợp.
  • Sử dụng con số định lượng để chứng minh thành tích.
  • Sử dụng màu sắc phù hợp với công ty mà bạn ứng tuyển.