Kỹ năng

HTML5 / CSS3
Ghép layout responsive
Chú ý đến chi tiết
Github và PR-driven development
Học style/ quy luật coding mới
Thích thiết kế web, HTML & CSS3 Coding
Refactoring
Động lực cá nhân

Xem Blog vietcv tại

Tải CV
100%
Powered by VietCV