Kỹ năng

Kỹ Năng Giao Tiếp
Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Tiếng Anh giao tiếp

SỞ THÍCH

Chơi nhạc cụ

Nghe nhạc

Mai Lê Quỳnh Trang
Customer Success

Giới thiệu

Với sự nhiệt huyết và tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng có trải nghiệm tốt nhất trên VietCV/CareerLink.

Kinh nghiệm làm việc

Customer Success

VietCV

10/2021
-
Hiện nay
  • Hỗ trợ người dùng khi có những thắc mắc về sản phẩm.
  • Cập nhật tính năng mới cho sản phẩm.
  • Làm việc cùng Dev Team nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Học vấn

Quản lý khách sạn

Trường Đại học Tài chính - Marketing

08/2017
-
10/2021
Tải CV
100%
Powered by VietCV