Kinh nghiệm làm việc

VietCv - Careerlink
07/2018
Hiện tại

Web Developer

Phát triển sản phẩm VietCV:
  • Thiết kế giao diện người dùng
  • Tham gia thảo luận với team, lên ý tưởng cho sản phẩm
  • Dùng ReactJS tạo ra những component cho sản phẩm
  • Testing - đảm bảo sản phẩm chạy tốt, không bị lỗi trong môi trường thực tế

Điều quan tâm

Công nghệ

Thể thao

Điện ảnh

Quét mã QR

Kỹ năng

HTML/CSS
ReactJs
Redux
Git
Ruby/Ruby on Rails

Học vấn

đại học công nghệ thông tin
08/2014
Hiện tại

Kỹ thuật phần mềm

GPA: 7.2/10

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Ngôn ngữ chính

Tiếng anh

Có kỹ năng giao tiếp căn bản
Tải CV
100%
Powered by VietCV