Kỹ năng

HTML5 & CSS3
JAVASCRIPT
Ruby

Học vấn

08/2014
-
Hiện tại
UIT

Khoa kỹ thuật phần mềm

Kinh nghiệm làm việc

10/2018
-
Now
Vietcv.io

Web Developer


Dự án

-
Scan card
Mô tả: Ứng dụng android giúp người dùng có thể nộp card điện thoại bằng cách dùng camera quét mã số thẻ nhanh chóng mà không cần nhập từng số Công nghệ: OpenCV, SVM, Java Chi tiết: - Sử dụng OpenCV để tiền xử lý ảnh để thu được ảnh tốt nhất.
- Sử dụng SVM ( Support Vector Machine ) để nhận diện chữ số. Nghiên cứu mô hình này áp dụng vào bài toán nhận diện chữ số trên thẻ cào
Link trên app store:
Tải CV
100%