Kỹ năng

Google analytics
Google Adwords
Affiliate management
Content creation
Traffic optimization
Research & analysis
HTML/CSS
Presentation
avatar
N
web developer

Giới thiệu

sssssssssssssssssssssssssssssss

Kinh nghiệm làm việc

Chuyên gia SEO

10/2013
-
Hiện tại

VietCV 2

 • Phát triển và triển khai các chiến lược tiếp thị tương tác cho 15 khách hàng, đã cải thiện hiệu suất của công cụ tìm kiếm, thu hút người dùng đến các trang web và thúc đẩy tăng trưởng, dẫn đến tăng lưu lượng truy cập hàng năm trung bình 23% mỗi năm.
 • Phân tích dữ liệu để xác định xu hướng, tạo báo cáo và điều chỉnh chiến dịch khi cần thiết để tạo ROI tối ưu nhất.
 • Chuẩn bị các đánh giá trang web và các đề xuất tiếp thị thu hút doanh nghiệp mới, dẫn đến tăng ngân sách hàng năm là 54%.
 • Cộng tác với các nhóm nội bộ để nâng cao thiết kế, khả năng sử dụng, nội dung và các conversion points của trang web.
 • Quản lý các chiến dịch truyền thông xã hội và các hoạt động hàng ngày, bao gồm set lịch các cập nhật thường xuyên, tham gia vào trao đổi và trả lời các câu hỏi khi cần thiết.
 • Cập nhật xu hướng ngành để tìm các cơ hội mới cho trang web của khách hàng.
 • Khắc phục vấn đề ranking kém và phát triển các chiến lược cải tiến.

Kinh nghiệm làm việc

Nhân viên SEO

11/2010
-
09/2013

VietCV 1

 • Phát triển nội dung, viết mô tả cho meta và tiêu đề trang, hỗ trợ chiến lược SEO.
 • Thiết kế các mẫu cho hệ thống quản lý nội dung nhằm quảng bá SEO và best practices về chuyển đổi và sử dụng hiệu quả các thẻ HTML.
 • Tăng tỷ lệ nhấp và chuyển đổi có liên quan lên 35% thông qua các cuộc thi và chương trình khuyến mãi.
 • Làm việc hiệu quả với khách hàng và nhân viên để thiết lập phạm vi dự án và hoàn thành các mốc quan trọng.
 • Cập nhật về xu hướng phát triển SEO, thực tiễn và nguyên tắc.
 • Hoàn tất báo cáo theo dõi hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho lưu lượng truy cập.
 • Tối ưu hóa việc sử dụng và hiệu quả từ khóa.

Học vấn

Digital Marketing

07/2014
-
07/2015

Đại học VietCV 2

 • Bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trực tuyến, tập trung vào Digital Marketing.
 • Thường xuyên ứng dụng những điều đã được học trong chương trình MBA vào thực tế làm việc.

Internet Marketing

10/2007
-
10/2011

Đại học VietCV 1

Bằng Cử nhân ngành Marketing:
 • Có kiến thức căn bản về hoạt động Marketing.
 • Tiếp cận và sử dụng hiệu quả công cụ quản lý / bán hàng trực tuyến.
 • Nắm vững tâm lý khách hàng, xây dựng chiến lược tiếp thị trực tuyến.
Tải CV
100%
Powered by VietCV