Đã hết hạn: 25-06-2020
Logo công ty
Dai-ichi Life Việt Nam

Customer Experience Program Assistant Manager – Phó Phòng Chương Trình Trải Nghiệm Khách Hàng

LƯƠNG

Cạnh tranh

NGÀY ĐĂNG

26-05-2020

ĐỊA ĐIỂM

TP. Hồ Chí Minh
26-05-2020
VietCV chia sẻ từ
#Customer Service
#English
#Marketing
#Communication
#Customer Experience
#Insurance
#Customer Services
Chi tiết công việc

JOB PURPOSE: Research, develop and implement projects / programs to increase customer experience, thereby attracting customers to maintain insurance policy with DLVN.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES :

  • Customer satisfaction survey: Develop methods and mechanisms; deploying a survey program and monitoring survey results;
  • Improvement services solutions: Through the results of collecting information from function departments, customer survey results, customer data, ... identifying improvement and proposing solutions to increase customer experience.
  • Digital Services: Participate in digital services projects as a customer representative to ensure that the services delivered will provide the best customer experience.
  • Retention program:
  • Develop and implement programs to encourage customers to participate in new services of DLVN.
  • Implement the program to promote the spirit of "Customer first" and customer service culture from DLVN staff.
  • Training and coaching: Collaborate with Customer Service Division to share and train employees in customer services, new services, digital tools to serve customers, ...
  • Other jobs as delegated by Head of Division.
Yêu cầu công việc

Education level:

University degree or higher, preferably in Economics, Finance, Banking

Behavior:

Dynamic, friendly, professional.

Experience:

At least 3 years of experience in life insurance, financial services, consumption or marketing, including at least 2 years of experience in customer experience management or customer satisfaction survey.

Knowledge:

Insurance business or financial services

Customer management and customer service

Skill, ability:

Communication skills, good oral and written

Skills to handle situations and solve problems

Analytical thinking skills

Planning skills, effective work organization

English communication skills

Proficient in using Microsoft Office (Word, Excel, Power point)

Personal qualities:

Customer Service Mindset

Dynamic, creative, likes challenges

High sense of responsibility

Think positively, listen and receive positive feedback

Teamwork spirit

Nộp đơn với VietCV - Nhanh, an toàn

Không khả dụng cho công việc này.


Hoặc đến trang để nộp đơn

Việc này cũng được đăng tại các trang dưới đây

Nộp đơn ứng tuyển

Nộp đơn với VietCV - Nhanh, an toàn

Không khả dụng cho công việc này.


Hoặc đến trang để nộp đơn

Việc này cũng được đăng tại các trang dưới đây

Việc cùng công ty

Việc tương tự

Hỗ Trợ
VietCV Team
Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ
Chúng tôi sẽ phản hồi qua e-mail trong vòng 24 giờ