Đã hết hạn: 27-12-2020
Logo công ty

LƯƠNG

Thương lượng

NGÀY ĐĂNG

26-11-2020

ĐỊA ĐIỂM

Bến Lức, Long An
26-11-2020
VietCV chia sẻ từ
#Báo Cáo Tài Chính
#Kế Toán.
#Kiểm Toán
#Tài Chính
#Kế Toán Xây Dựng
#Phân Tích Tài Chính
#Phần Mềm Kế Toán Misa
#Kế Toán Quản Trị
Chi tiết công việc
* Báo cáo trực tiếp: - Báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính, Tổng Giám Đốc. * Nhiệm vụ: * Công tác kế toán - Tham mưu, đề xuất Phó TGĐ tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cho công tác thống kê, kế toán. - Chịu trách nhiệm chung việc tổ chức khoa học toàn bộ công tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty và phù hợp với các qui định hiện hành của nhà nước. Việc tổ chức công tác kế toán tại công ty bao gồm các nội dung cơ bản : + Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán + Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản + Tổ chức thực hiện chế độ ghi sổ kế tóan tổng hợp, sổ kế toán chi tiết + Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán quản trị nội bộ theo yêu cầu quản lý của đơn vị + Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thuế ,quyết toán thuế theo đúng qui định pháp luật hiện hành (thuế tài nguyên, phí môi trường, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tiền thuê đất ) + Tổ chức kiểm tra kế toán + Tổ chức kiểm kê tài sản + Tổ chức luân chuyển, lưu trữ bảo quản tài liệu kế toán. + Tổ chức lưu trữ thông tin kế toán của các thời kỳ . - Kiểm tra công việc của nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ - Cập nhật kịp thời các qui định, các sửa đổi bổ sung các chính sách kế toán, chính sách thuế để đảm bảo công ty thực hiện đầy đủ, đúng chế độ kế toán, chính sách thuế theo đúng pháp luật hiện hành . - Tổ chức cung cấp thông tin kế toán quản trị: doanh thu, chi phí, tiêu hao vật tư, giá thành, tính giá nguyên liệu nhập kho, tỷ lệ thành phẩm, kết quả kinh doanh. - Tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo qui định của pháp luật. - Làm việc với kiểm toán về báo cáo tài chính hàng năm. - Quyết toán thuế với cơ quan thuế, giải trình số liệu báo cáo thuế . - Tổ chức phối hợp giữa kế toán, kinh doanh, phân xưởng để thu thập thông tin theo yêu cầu quản lý . - Hướng dẫn và đạo tạo nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên kế toán. - Tổ chức ứng dụng phần mềm vào công tác kế toán * Công tác tài chính: - Xây dựng kế hoạch tài chính - Xây dựng, hướng dẫn việc thực hiện quy chế tài chính và những quy định khác về chi phí áp dụng trong nội bộ Công ty. - Phân tích tài chính đơn vị, cung cấp các thông tin phục vụ cho định hướng kế hoạch kinh doanh, dự báo tình hình tài chính kinh doanh của đơn vị . - Xúc tiến huy động các khoản thu kịp thời, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Giám sát các khoản thu hồi công nợ, các nghĩa vụ thu nộp, đảm bảo không thất thoát xãy ra. - Làm việc với ngân hàng về các khoản tín dụng: vay, trả, các phương án kinh doanh, theo dõi việc vay và thanh toán nợ vay các khế ước đúng kỳ hạn. Giám sát việc sử dụng vốn vay đảm bảo chi phí vay phù hợp, không lãng phí. - Kiểm tra, giám sát các khoản chi tài chính, thanh toán nợ phù hợp với qui chế tài chính của công ty, cam kết với khách hàng, đảm bảo không thất thoát, lãng phí xảy ra. * Chính sách - phúc lợi: - Lương thưởng tháng 13 - Bảo hiểm sức khỏe VBI, quà 8/3, quà thiếu nhi, quà tết - Chế độ công đoàn: cưới, ma chay....
Yêu cầu công việc
* Yêu cầu năng lực: - Nam hoặc Nữ, tuổi từ 35 trở lên. - Có kinh nghiệm đã làm kTT các công ty sản xuất, xây dựng. Có thế mạnh kiểm soát định mức, chi phí, giá thành. - Tác phong chững chạc. - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, có chứng chỉ kế toán trưởng - Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng, Powerpoint. - Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán. - Có kiến thức về tổ chức và quản lý doanh nghiệp. - Nắm vững các quy định của Nhà nước về quản lý lao động, luật doanh nghiệp và các thủ tục hành chính liên quan. 5-10 năm kinh nghiệm
Ngôn ngữ CV:
Tiếng Việt
Tạo CV ngay
Nộp đơn với VietCV - Nhanh, an toàn

Không khả dụng cho công việc này.


Hoặc đến trang để nộp đơn

Việc này cũng được đăng tại các trang dưới đây

Nộp đơn ứng tuyển

Nộp đơn với VietCV - Nhanh, an toàn

Không khả dụng cho công việc này.


Hoặc đến trang để nộp đơn

Việc này cũng được đăng tại các trang dưới đây

Việc cùng công ty

Việc tương tự

Hỗ Trợ
VietCV Team
Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ
Chúng tôi sẽ phản hồi qua e-mail trong vòng 24 giờ