Tìm kiếm việc làm trong mơ

Novotel Danang Premier Han River

Tìm việc làm tuyển dụng cho Novotel Danang Premier Han River

 • Đã hết hạn: 31-10-2020
  Sales Manager (based in Ho Chi Minh)

  Novotel Danang Premier Han River

  Thỏa thuận
  Đà Nẵng
  Đăng 25-09-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 25-10-2020
  Pastry Chef

  Novotel Danang Premier Han River

  Thương lượng
  Đà Nẵng; Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh
  Đăng 25-09-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 25-10-2020
  Director of Sales

  Novotel Danang Premier Han River

  Thương lượng
  Đà Nẵng; Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh
  Đăng 25-09-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 25-10-2020
  Sales Manager (Based In Ho Chi Minh City)

  Novotel Danang Premier Han River

  Thương lượng
  Đà Nẵng; Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh
  Đăng 25-09-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 31-08-2020
  Restaurant Manager (The Square)

  Novotel Danang Premier Han River

  Thỏa thuận
  Đà Nẵng
  Đăng 23-07-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 31-08-2020
  Pastry Chef

  Novotel Danang Premier Han River

  Thỏa thuận
  Đà Nẵng
  Đăng 20-07-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 30-06-2020
  Director of Sales

  Novotel Danang Premier Han River

  Thỏa thuận
  Đà Nẵng
  Đăng 15-06-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 15-07-2020
  Director of Sales

  Novotel Danang Premier Han River

  Thương lượng
  Hải Châu, Đà Nẵng
  Đăng 15-06-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 30-06-2020
  Marcom Manager i/c Digital

  Novotel Danang Premier Han River

  Thỏa thuận
  Đà Nẵng
  Đăng 25-05-2020
  Từ
 • Đã hết hạn: 21-06-2020
  Marcom Manager I/c Digital

  Novotel Danang Premier Han River

  Thương lượng
  Hải Châu, Đà Nẵng
  Đăng 22-05-2020
  Từ
  Tags liên quan
Hỗ Trợ
VietCV Team
Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ
Chúng tôi sẽ phản hồi qua e-mail trong vòng 24 giờ