" Don't  set limits for yourself "-Oprah Winfrey

Kỹ năng

Giải quyết vấn đề
Giao tiếp
Lắng nghe
Chịu áp lực
Làm việc nhóm
Làm việc độc lập

Điều quan tâm

Trồng hoa

Cà phê

Du lịch 

Kinh nghiệm làm việc

CSKH 

VietCV- CareerLink

7/2020
-
Hiện tại
- Trả lời, giải đáp thắc mắc của người dùng, ứng viên và khách hàng qua page, mail.


HR

VietCV- CareerLink

7/2020
-
Hiện tại
- Phụ trách đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông trực tuyến.
- Tiếp nhận & sàng lọc hồ sơ ứng viên.

- Hỗ trợ quá trình phỏng vấn (lên lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên,...).

- Hỗ trợ các công việc hậu cần cho các dự án tuyển dụng.

Học vấn

MAY - thời trang

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

 2016
-
 2020
Trung bình tích lũy: 2,92/4
Tải CV
100%
Powered by VietCV