Bạch Quang Chiến
Front-End Developer
Liên hệ

29/08/1996

Tân Chánh Hiệp 10 - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

0845876869

Kỹ năng

Javascript, PHP, CSS3, HTML5
jQuery, ReactJs, Bootstrap, w3css, LESS, Git

Quét mã QR

Tải CV
100%
Powered by VietCV