Kỹ năng

Javascript, PHP, CSS3, HTML5
jQuery, ReactJs, Bootstrap, w3css, LESS, Git

Quét mã QR

Kinh nghiệm làm việc

VietCV
-

Front-end Developer

11/2020
-
Hiện tại
Phát triển sản phẩm VietCV:
- Thiết kế giao diện người dùng
- Tham gia thảo luận với team, lên ý tưởng cho sản phẩm
- Dùng ReactJS tạo ra những component cho sản phẩm
- Testing - đảm bảo sản phẩm chạy tốt, không bị lỗi trong môi trường thực tế
Công ty HanaLink
-

Front-end Developer

05/2019
-
09/2020
- Phát triển hệ thống xây dựng giao diện người dùng
- Xây dựng framework CSS và JavaScript module
- Xây dựng website theo yêu cầu, thiết kế của khách hàng
- Chuyển đổi hệ thống website
- Triển khai API

Học vấn

Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
-

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

09/2014
-
09/2019
Tải CV
100%
Powered by VietCV